T19 價值觀

每個人的態度同價值觀都唔同,看待每件事都有唔同咁諗法。

今年再次玩交換禮物,花左好多心機搵份實用有價值的禮物。唔知其他人眼中點睇,可能好傻好晒時間,但我好在乎依件事,仲特登出沙田買禮物。可能是微不足道,但我好想大家在一起,留下回憶。

其實我成日覺得自己身體唔好,或者意外關係而消失左,可能冇人會留意,但我生命中已經沒有什麼留下了,做好自己喜歡的,也別留下任何遺憾。

尋晚發左一個惡夢,出現世界末日,水位不停上升,大家紛紛走到更高位,眼看水位不停升高,可以走的路愈黎愈少,身邊的親朋一個個在不同位逃不走被水掩沒。最後好似自己逃到深山就好似完左。我唔知這場夢有冇咩意義,但隨住年紀傷患和精神變差,成日覺得命不矣,對不起大家。

留言