T29 心累

今日突然好多問題出現,未能預料,而且有點不受控。面試應該都唔係咁好,我唔知係咪被自己太大壓力,血壓上到16x,成個人好累。

我唔知道條路將會點行,已經盡了力,腦和身體快到達頂點,,最後2021年的幾日還是過得很苦和想。

願明年一切安好,所有野都似預期。

留言

此網誌的熱門文章

(A1) 重啟人生的個人感想

(C3) 江湖見

(C2) 旅程