T33 夢

今日訓左好多,訓一陣睇一陣劇就完左,有時候我喜歡逃避同做夢,真正不用去想事情。

不過夢醒後回到現實,會很不開心。雖然唔係話發夢是夢到美好,好似鬼滅無限烈車引人入勝的夢境。但短暫性去忘卻煩惱,可能有時候是好事,讓大腦休息一下。

最後今日唯一特別是整左759買的不倒翁六重芝士的pizza,一條友食左差唔多成個,抵食好味。

夠鐘發夢,希望夢見您。

留言