T58 蚊

最近幾晚,一直被蚊咬好痕,原來諗住跑步但成個星期都有阻滯。

爸爸出院回家了,感覺暖了,唔知點樣令佢地開心。

留言

此網誌的熱門文章

(A1) 重啟人生的個人感想

(C3) 江湖見

(C2) 旅程