T85 辭職

終於辭左職,我唔知依個決定好唔好,但已經變成事實,明天該訂立一系列計劃。

另外這幾天都有跑步,但血壓還是很高,我都唔想。

留言

此網誌的熱門文章

(A1) 重啟人生的個人感想

(C3) 江湖見

(C2) 旅程