T101 D5

今日的狀態好一般,再做多次測試,條線依然好深好毒,我好擔心過多一個星期依然係兩條線,就好似隻手,過左成年,復原的速度慢過一般人。

另外身體依然最主要是懷疑淋巴腫左,導致吞口水令耳同喉嚨唔舒服,我唔知點樣先好返,但希望明天一覺醒來就沒有事。

心理依家有點低落和煩燥,屈住係間房咁多日,沒有空氣流通和外面接觸的世界,不停胡思亂想和幻想著你。

希望明天會更好。

留言