T95 夢2

尋晚又發左一個奇怪的夢,遇見大學同房Sam 一齊唔知準備搭飛機去邊度,但我著左拖鞋,所以冇去briefing,跟住半夜唔知係邊度拎完趕返屋企就出發,call左uber分左3架車去大嶼山一個好偏僻叫關子廟的地方,再搭飛機。

個夢就醒左,今朝開始唔舒服,成個人發冷,頭痛同開始發燒。今朝驗都係negative,希望冇事喇。

依幾日下下都行萬6步真係好支力,我唔知點,希望一切順利,但我想講依然好掛住。

有緣明天見

留言