T123 死亡

由前幾日睇的月老,到依排成日見到新聞跳樓,肺炎死亡率維持全球最高之一,而自己的頭緊和高水平的血壓,我成日覺得自己就快完結。

我成日有好多說話想講,想整個實體延遲寄和寄去未來信。我記得試過寫俾會考放榜後的自己,鼓勵自己面對任何成績都要積極面對。我有好多說話想跟您說,我之前都係網路開medium寫,但我知道唔會有人發現到。

雖然我好傻,但人就是難得糊塗,咁認真又有咩用?

留言