T126 髮

今日去左交報告,順手去左剪頭髮,已經3個月無剪,頭髮變得好厚。而剪完都係一如以往好短,我諗頭髮少的人也沒有太多選擇。

倒數2個星期,唔知會發生咩事,但我已經唔太想理了,希望身體健康!

留言

此網誌的熱門文章

(A1) 重啟人生的個人感想

(C3) 江湖見

(C2) 旅程