T139 最後2天

距離完結還有2天,又冇話咩唔捨得,冇咩太大感情。從一開始到現在,大部分時間都是一個人面對所有事情,沒有什麼熟的同事。

我唔捨得的可能是工作的模式和自由度,不用上班,蛇黃出去跑步食飯睇醫生都冇人理,做唔做野,大家都好hea。

另一樣是害怕未來,擔心身體的狀況。

還未調節好,同準備好返新工。

留言