T179 好辛苦

人做manager, 我就做到好辛苦,  又要顧依樣果樣, 人事對內對外對上對下。

每樣野都令我好煩惱, 成日話好後悔, 有時諗學阿dick 講如果放棄令我開心, 可能係一個好的決定。但p又好似好羨慕我的機會, 覺得可以向上, 但真係好撚大壓力, 血壓一直維持高水平。

表面上話work from home, 但實際上24/7, 仲辛苦過平時, 邊個可憐我。話就話成條team多人左, 但有幾多個幫到手, 幫我分擔壓力同工作。唔幫我增加煩惱就已經偷笑, 已經踏入最後倒數, 就快過probation, 辭職就要1個月通知。

最後依然好想念你, 好耐未聽過你把聲, 外面掛緊八號風球, 內心壓力好大, 而且有點擔心媽媽去左隔離。

人生滿是煩惱, 而我只能一個人面對, 好傷感。
同一天空下,外面好大風,內心充滿不安和傷感,你快樂嗎?

留言